Bijeenkomst i.v.m. Actieagenda voor de Groei › SER Noord Nederland

Agenda

Bijeenkomst i.v.m. Actieagenda voor de Groei

In aanloop naar de verkiezingen van Provinciale Staten presenteert SER Noord-Nederland KoersVAST 2.0; een strategisch middellangetermijnadvies dat een brede visie geeft op de sociaal-economische inrichting van Noord-Nederland. Tegelijkertijd werken we samen met het noordelijk bedrijfsleven, kennis- en opleidingsinstituten aan een concrete uitwerking van dit advies middels de Actieagenda voor de Groei voor Noord-Nederland. Deze actieagenda is een aanbod aan de drie noordelijke provincies om samen met het noordelijk bedrijfsleven, kennis- en opleidingsinstituten de economische groei in het Noorden te stimuleren.