Afscheid Geert Sanders - Lezing MKB en Innovatie › SER Noord Nederland

Agenda

Afscheid Geert Sanders - Lezing MKB en Innovatie

Op 1 mei jl. nam Geert Sanders na 6 jaar afscheid als voorzitter van SER Noord-Nederland. Om dit afscheid niet geruisloos voorbij te laten gaan, organiseert SER Noord-Nederland op 13 december a.s. een afscheidsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is er tevens gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe voorzitter de heer Frans Jaspers.

Het is SER Noord-Nederland eigen om deze afscheidsbijeenkomst te verbinden met een actueel inhoudelijk thema. Momenteel is SER Noord-Nederland bezig met een advies over MKB en Innovatie. Dit advies is gericht op het beter benutten van het innovatiepotentieel in Noord-Nederland.
 

Rondom het thema MKB en Innovatie in Noord-Nederland wordt voorafgaand aan het afscheid van dhr. Sanders een lezing door een ervaren Noord-Nederlandse ondernemer gehouden. Een formele uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk, maar wij vragen u nu al uw agenda vrij te houden en wij hopen u op de 13e te mogen verwelkomen.

Programma:

15.30 uur Inloop en ontvangst

16.00 uur Lezing MKB & Innovatie

17.00 uur Afscheidsreceptie

19.00 uur Einde bijeenkomst

Agenda