Presentatie vervolgadvies Arbeidsmarkt [vol] › SER Noord Nederland

Agenda

Presentatie vervolgadvies Arbeidsmarkt [vol]

Presentatie vervolgadvies Arbeidsmarkt [vol]

Onder aanwezigheid van mevrouw Marriëte Hamer (voorzitter SER NL) en mevrouw Jetta Klijnsma (CdK van Drenthe en voorzitter SNN) presenteert SER Noord-Nederland donderdag 15 februari het vervolgadvies 'Het werkend alternatief'. De bijeenkomst zal plaatsvinden bij het Paviljoen van de Dame in Paterswolde. 

De afgelopen maanden heeft SER Noord-Nederland met veel stakeholders gesproken over dit door het SNN gevraagde advies. Tevens hebben we tijdens verschillende bijeenkomsten de resultaten van deze interviews teruggelegd en daarover met de aanwezigen gesproken. Dit heeft geleid tot een actieagenda voor ‘blijvend ontwikkelen’ en een nieuw adviesrapport dat daaraan ten grondslag ligt.

We hebben beoogd de betrokkenheid van alle stakeholders goed te laten terugkomen in het eindresultaat. Met de presentatie van het nieuwe advies willen we graag van deze gelegenheid gebruik maken om (toekomstige) samenwerkingen op gang te brengen tijdens deze interactieve bijeenkomst.

Programma

  1. Inloop 
  2. Welkomstwoord door dhr. Jaspers (voorzitter SER Noord-Nederland)
  3. Toelichting op advies door mevr. Westdijk (lid SER NN en directeur Enwestdijk)
  4. Aanbieding advies door dhr. Jaspers aan mevr. Klijnsma (voorzitter DB SNN en CdK Drenthe) en mevr. Hamer (voorzitter SER Nederland)
  5. Reactie op advies door mevr. Klijnsma (voorzitter DB SNN en CdK Drenthe
  6. Reactie op advies door mevr. Hamer (voorzitter SER Nederland)
  7. Reactie op advies door dhr. Eikenaar (gedeputeerde provincie Groningen)
  8. Praktijkvoorbeeld van scholing voor werkenden 
  9. Paneldiscussie met sprekers, aangevuld met dhr. van der Schaaf  (wethouder Groningen en voorzitter arbeidsmarktregio Groningen), dhr. van der Pol (Noorderpoort College), dhr. Munneke (UWV Noord), dhr. Zwiers (VNO-NCW Noord), dhr. Hoogsteen (FNV)
  10. Afsluiting en netwerkborrel 
Agenda