Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Vergadering SER Noord-Nederland
  1. Opening & vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag vergadering SER NN d.d. 04-10-2013
  4. Adviesagenda 2014
  5. Adviestraject Aardbevingen
  6. Lopende activiteiten
  7. Ingekomen stukken
  8. Uitgegane stukken
  9. Rondvraag & sluiting