Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering SER NN d.d. 14-06-2013
 4. Opvolging voorzitter SER Noord-Nederland
 5. Adviestraject MKB & Clusters
 6. Adviestraject Internationalisering
 7. Adviesagenda 2014
 8. Concept vergaderschema 2014
 9. RIS 3
 10. Lopende activiteiten
 11. Ingekomen stukken
 12. Uitgegane stukken
 13. Rondvraag en sluiting