Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Vergadering SER Noord-Nederland
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering SER NN d.d. 19-04-2013
 4. Startdocument Creatieve Industrie
 5. Adviestraject Arbeidsmarkt
 6. Opvolging leden SER Noord-Nederland
 7. RIS3
 8. Lopende activiteiten
 9. Ingekomen stukken
 10. Uitgegane stukken
 11. Rondvraag en sluiting