Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Vergadering SER Noord-Nederland
 1. Opening & vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering d.d. 01-03-2013
 4. Advies MKB en Clusters
 5. Begroting 2014
 6. Verslag reflectiegesprekken
 7. Opvolging leden SER Noord-Nederland
 8. REV/Noordervisie
 9. Lopende activiteiten
 10. Ingekomen stukken
 11. Uitgegane stukken
 12. Rondvraag en sluiting.