Vergadering SER Noord Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord Nederland

  1. Opening & vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag vergadering SER NN d.d. 14-12-2012
  4. Jaarrekening en jaarverslag 2012
  5. Notitie regeerakkoord
  6. Lopende activiteiten
  7. Ingekomen stukken
  8. Uitgaande stukken
  9. Rondvraag & sluiting.