Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Vergadering SER Noord-Nederland

Agenda

 1. Opening & vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering SER NN d.d. 12 oktober 2012
 4. Adviesagenda 2013
 5. Opvolging voorzitter & leden-deskundigen
 6. Regeerakkoord
 7. Lezingen cyclus
 8. Lopende activiteiten
 9. Ingekomen stukken
 10. Uitgaande stukken
 11. Rondvraag & sluiting.
Agenda