Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Verslag vergadering SER Noord-Nederland d.d. 29 juni 2012
  4. Tussentijdsadvies Arbeidsmarkt
  5. Startdocument advies Ruimtelijk Economische Visie (Noordervisie)
  6. Startdocument Clusters & MKB
  7. Adviesagenda 2013
  8. Lopende activiteiten
  9. Uitgaande stukken
  10. Rondvraag & sluiting
Agenda