Agendacommissie SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Agendacommissie SER Noord-Nederland

Agenda

 1. Opening & vaststellen
 2. Actiepunten
 3. Mededelingen
 4. Financiën
 5. Opvolging leden-deskundigen & voorzitter
 6. Adviestraject Ruimtelijk Economische visie
 7. Adviestraject Clusters en rol MKB
 8. Adviestraject Smart Specialisation Strategie
 9. Adviestraject Arbeidsmarkt
 10. Concept agenda SER NN vergadering d.d. 12 oktober 2012
 11. Activiteitenoverzicht
 12. Ingekomen stukken
 13. Uitgaande stukken
 14. Rondvraag & sluiting.
Agenda