Agendacommissie SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Agendacommissie SER Noord-Nederland

Agenda

 1. Opening & vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Actielijst d.d. 23 maart jl.
 4. Concept agenda DB SNN overleg
 5. Concept begroting 2013
 6. Vervanging leden deskundigen
 7. Concept agenda SER NN vergadering 29 juni 2012
 8. Stand van Zaken adviescommissies
 9. Ingekomen stukken/Uitgegane stukken
 10. Sluiting
   
Agenda