Vergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Vergadering SER Noord-Nederland

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen verslag d.d. 17 februari 2012
 4. Vaststellen HEC advies
 5. Bespreken Communicatieplan SER Noord-Nederland
 6. Bespreken stand van zaken adviestraject Smart Specialization Strategy
 7. Bespreken stand van zaken aviestraject Arbeidsmarkt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
   
Agenda