Agendacommissie SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Agendacommissie SER Noord-Nederland

 1. Opening & vaststelling agenda
 2. Bespreken voorstel communicatie & positionering (incl. presentatie Dizain)
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen actielijst d.d. 4 november 2011
 5. Bespreken stand van zaken adviescommissies
 6. Verslag gesprek Jacques Tichelaar d.d. 11 januari 2012
 7. Ingekomen stukken
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
   
Agenda