Raadsvergadering SER Noord-Nederland › SER Noord Nederland

Agenda

Raadsvergadering SER Noord-Nederland

Raadsvergadering SER Noord-Nederland

De raadsvergadering van SER Noord-Nederland is vrij toegankelijk voor iedereen. U wordt via deze website tijdig op de hoogte gebracht van de agenda. 

We heten u van harte welkom bij SER Noord-Nederland, vergaderzaal 4/5. 

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vergadering SER Noord-Nederland d.d. 15-02-2017 
 4. Advies Personalized & Customized Health​
 5. Advies Infrastructuur na 2023 
 6. Advies Zorgeconomie
 7. Vervolgadviezen noordelijke arbeidsmarkt
 8. Concept jaarverslag
 9. Ingekomen stukken
 10. Uitgegane stukken
 11. Rondvraag en sluiting
Agenda