SER Noord-Nederland raadsleden en voorzitter

Leden en voorzitter

De SER Noord-Nederland telt vijftien raadsleden en komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Het Dagelijks Bestuur van het SNN benoemt de voorzitter en de raadsleden voor een termijn van drie jaar.

Van de vijftien raadsleden hebben er vijf zitting namens de werkgeversorganisaties: twee namens VNO-NCW Noord, twee namens MKB Nederland Noord en één namens LTO Noord. De werknemersorganisaties vaardigen ook vijf raadsleden af: drie namens FNV Noord, één namens CNV Noord en één namens MHP Noord. De derde groep raadsleden bestaat uit vijf deskundigen op de volgende beleidsterreinen: regionale economie, ruimtelijke ordening, innovatie, arbeidsmarkt & scholing en mondialisering van de economie.

Het secretariaat ondersteunt de voorzitter en de raadsleden bij hun werk.