R. Westdijk › SER Noord Nederland

Ledenoverzicht

R. Westdijk

MKB Nederland Noord

R. Westdijk

Renate Westdijk (1971) is sinds het najaar van 2010 netwerkvoorzitter Fryslân van MKB Nederland Noord. In het voorjaar 2013 heeft zij zitting genomen in de SER Noord Nederland. Haar expertise is arbeidsmarkt (mensen motiveren tot mobiliteit). Met haar eigen bedrijf ‘Enwestdijk’ opereert zij, samen met haar medewerkers, als een ‘tolk-vertaler’ tussen de overheid en werkgevers als het gaat om de arbeidsmarkt. Zij adviseert overheden en werkgevers en wordt ingehuurd als projectmanager. Vanuit MKB Nederland is zij als één van de ambassadeurs van de arbeidsmarkt actief. Westdijk is het in Noorden gekomen in 1990 vanwege haar studie ‘Hotel Management School Leeuwarden’. 

Contact

" Nee is geen optie, anders mag "

Ledenoverzicht