drs. Fr. C.A. Jaspers › SER Noord Nederland

Ledenoverzicht

drs. Fr. C.A. Jaspers

voorzitter

drs. Fr. C.A. Jaspers

De heer drs. Fr.C.A. (Frans) Jaspers (Meijel, 1950) studeerde Geneeskunde en Ziekenhuiswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werd opgeleid tot internist in het Militair Hospitaal Dr. A. Mathijsen in Utrecht en in het toenmalig Academisch Ziekenhuis Utrecht. Van 1984 tot 1992 was hij directeur patiëntenzorg van de Stichting Doetinchemse Ziekenhuizen in Doetinchem. Vanaf 1992 tot 1 januari 2013 was hij lid van de Raad van Bestuur van het UMCG. Jaspers vervulde diverse nevenfuncties op het terrein van de gezondheidszorg, onderwijs & opleidingen en verschillende functies in het openbaar bestuur. Hij is betrokken bij de Europese lobby van de Topsectoren.

Kennisontwikkeling, valorisatie en innovatie zijn voorbeelden van zijn kwaliteiten op het gebied van strategische ontwikkeling. Onder zijn leiding zijn ambitieuze doelstellingen in de zorg, onderwijs en opleidingen en het wetenschappelijk onderzoek gerealiseerd. Voorbeelden daarvan zijn de agendering van het (onderzoeks)thema van de RUG en het UMCG, 'gezond en actief ouder worden' (Healthy Ageing) bij de Europese Commissie, het ontstaan van het Healthy Ageing Network Northern Netherlands, de totstandkoming van het grootschalige bevolkingsonderzoek/biobank LifeLines en het internationale instituut voor verouderingsonderzoek ERIBA.

In 1995 was de heer Jaspers initiatiefnemer van een groot internationaal project op het gebied van ziekenhuisarchitectuur.Tot vandaag de dag komen hieruit nog nieuwe activiteiten voort, zoals in november 2012 het succesvolle congres ‘Ruimte voor Gezondheid’, over de relatie tussen zorg, gezondheid en de inrichting van onze leefomgeving.

Ledenoverzicht