Dr. H. Velthuijsen › SER Noord Nederland

Ledenoverzicht

Dr. H. Velthuijsen

Deskundig lid Innovatie

Dr. H. Velthuijsen

 

Dr. Hugo Velthuijsen is sinds 2008 lector New Business & ICT aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij focust zich in die rol op het gebruik van ICT ten behoeve van groei en innovatie bij bedrijven en organisaties en de ondersteuning van op ICT gebaseerde ideëen tot volwaardige, nieuwe bedrijven. 

Tevens is hij leading lector van het Kenniscentrum Ondernemerschap van de Hanzehogeschool. Daaruit vloeit een bredere belangstelling en verantwoordelijkheid voort voor innovatie en valorisatie, in lijn met het WRR rapport ‘Naar een lerende economie’ en de rol daarin van bijvoorbeeld Hogescholen.

Velthuijsen studeerde wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1992 promoveerde hij aan de Universiteit van Maastricht op een onderwerp uit de Kunstmatige Intelligentie. Velthuijsen was 23 jaar werkzaam bij KPN als wetenschappelijk medewerker, business consultant en business manager.

Sinds 2014 is hij lid van de SER Noord-Nederland als deskundige op het gebied van Innovatie. Hij heeft zitting in de vaste adviescommissie op dit gebied.

Contact

Ledenoverzicht