SER Noord-Nederland adviezen

Adviezen

Adviezen

Het werkend alternatief voor Noord-Nederland

ADVIES: Het werkend alternatief voor Noord-Nederland

SER Noord-Nederland biedt 6 februari aanstaande het advies Het werkend alternatief voor Noord-Nederland, de noordelijke aanpak maakt het verschil aan aan bestuurlijke vertegenwoordigers van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de heren Bijl en Eikenaar, resp. gedeputeerden in Drenthe en Groningen met de portefeuille arbeidsmarkt. In dit advies worden de overheden opgeroepen om een regiodeal te sluiten met sociale partners, UWV en de Regionale en Agrarische Opleidingscentra. De regiodeal bestaat uit concrete afspraken over een aanpak voor een leven lang leren en een aangepaste werkwijze aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor toeleiding naar arbeid. 

Download het complete advies: Het werkend alternatief... download

Lees verder

Recent uitgebracht adviezen