SER Noord-Nederland adviezen

Adviezen

Adviezen

Infrastructuur na 2023

ADVIES: Infrastructuur na 2023

Hoe kan Noord-Nederland bijdragen aan belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen? Welke infrastructurele aanpassingen in de nabije toekomst zijn hiervoor nodig? Op verzoek van de provincie Groningen heeft SER Noord-Nederland hierover advies uitgebracht. SER Noord-Nederland bepleit om in een aantal kansrijke Noord-Nederlandse sectoren als energie, data, kennis en logistiek te investeren vanuit (inter-)nationaal perspectief. De toekomstige infrastructuur zou daaraan maximaal ondersteunend moeten zijn, ook dat vraagt concrete acties van de overheid.

Download het complete advies: Infrastructuur na 2023 download

Lees verder

Recent uitgebracht adviezen