SER Noord Nederland

Introductie

De Sociaal Economische Raad voor Noord-Nederland (SER Noord-Nederland) is een onafhankelijk adviesorgaan dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en daarmee indirect de drie Noordelijke provincies (Groningen, Fryslân en Drenthe) gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die van invloed zijn op de sociale en economische ontwikkeling in Noord-Nederland. De adviezen van de SER Noord-Nederland richten zich vooral op het werk van de drie provincies, maar kunnen ook van waarde zijn voor andere overheden en/of partijen.

Daarnaast is de SER Noord-Nederland een platform waar werkgeversorganisaties (VNO-NCW Noord, MKB Nederland Noord en LTO Noord) en werknemersorganisaties (FNV, CNV en VCP) elkaar ontmoeten. De leden van de SER Noord-Nederland komen gemiddeld vijf keer per jaar bijeen als raad. De agendacommissie bereidt deze vergaderingen voor. De vijf (vaste) adviescommissies bereiden de adviezen voor.