SER Noord-Nederland startpagina

Welkom bij SER Noord-Nederland

De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER Noord-Nederland) is een onafhankelijk adviesorgaan. Het adviseert het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en daarmee indirect de drie noordelijke provincies (Groningen, Fryslân en Drenthe) gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die van invloed zijn op de sociale en economische ontwikkeling in Noord-Nederland. De SER Noord-Nederland is tevens een platform voor de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties), waardoor ze beter betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling en invloed kunnen uitoefenen.